27–30 MAJA 2021 R.

Przygotuj się na odkrywanie wyjątkowych plaż i krajobrazów.
Weź udział we wspaniałych zajęciach, jakie przygotowaliśmy z myślą o Tobie, i wypocznij razem z osobą towarzyszącą w ekskluzywnym hotelu podczas tego trwającego 4 dni i 3 noce wyjazdu.

Zobacz najlepsze momenty z naszego wyjazdu organizowanego w lipcu 2019 r.

MIEJSCE

MAJORKA

ZAKWALIFIKOWANI DYSTRYBUTORZY

95

CZAS TRWANIA

4 DNI I 3 NOCE

MASTER BUILDER TRIP

Terms & Conditions

 1. Wyjazd trwa 4 dnii 3 noce.
 2. Nowi dystrybutorzy to osoby, które zdobędą rangę po raz pierwszy w okresie kwalifikacyjnym (wrzesień 2019 – kwiecień 2020).
 3. Nowi zdobywcy nagrody Builder Bonus na poziomie 1 (40 €) muszą pochodzić z pierwszych trzech poziomów i uzyskać nagrodę w okresie kwalifikacyjnym.
 4. Kryteria w zakresie 5-krotnej kwalifikacji na poziom 2 Builder Bonus (160 EUR) dotyczą rang Builder oraz Diamond (dotyczy wyłączne nowych kwalifikacji na poziom 2 uzyskanych w październiku 2019 r. Patrz zasada nr 5).
 5. Dotychczasowy zdobywca nagrody Builder Bonus na poziomie 2 (160 €) musi osiągnąć poziom 3 (640 €) co najmniej raz w okresie kwalifikacyjnym. Rangi International Diamond oraz International Diamond Gold z promocji Double Builder Bonus nie kwalifikują się po zdobyciu poziomu 3.
 6. Wymagania dla nowych zdobywców premii Builder Bonus nie obejmują dystrybutorów o randze International Diamond lub wyższej.
 7. Ponowne kwalifikacje nie muszą następować w kolejno następujących po sobie miesiącach.
 8. W wyjeździe motywacyjnym biorą udział zwycięzca i osoba towarzysząca.
 9. Nagrody nie można modyfikować, przekazywać ani zamieniać na gotówkę.
 10. Wyjazd motywacyjny jest przeznaczony tylko dla dystrybutorów posiadających europejski dokument tożsamości.
 11. W ciągu 10 dni roboczych od otrzymania powiadomienia o nagrodzie zwycięzcy muszą potwierdzić swój udział i wyrazić na niego zgodę oraz wypełnić formularz (zwycięzca i osoba towarzysząca), dołączając kopię dokumentu tożsamości. Jeżeli zwycięzca nie potwierdzi udziału w terminie 10 dni roboczych, nagroda przepada.
 12. Zdobywcy nagrody Builder Bonus muszą przetworzyć i odebrać zamówienia wysłane w ramach Loyalty Program (od zwycięzcy i osób uczestniczących w programie Builder Bonus nie będą przyjmowane zwroty zamówień Loyalty Program).
 13. Uczestnicy wyjazdu będą mieli zapewnione śniadania oraz niektóre obiady i kolacje w ramach zajęć i wydarzeń przewidzianych podczas wycieczki. Właściciel pokoju pokrywa koszty innych posiłków oraz dodatkowe wydatki na produkty z minibaru i usługi hotelowe.
 14. Zwycięzcy zobowiązani są do postępowania zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i najlepszymi praktykami biznesowymi, a także do przestrzegania zasad i procedur obowiązujących na każdym rynku.
 15. Nagroda Master Builder Trip Europe stanowi zapłatę w naturze, więc zwycięzcy otrzymają fakturę do celów rozliczeń podatkowych.
 16. Jeżeli dystrybutor anuluje wyjazd po wystawieniu biletów, zostanie obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z anulacją, chyba że wynika ona z uzasadnionej istotnej przyczyny.