Osiągnij nową rangę w maju, czerwcu lub lipcu
2021 r. i zdobądź jednorazową premię!*

Terms and Conditions

 • Aby zdobyć premię nagradzającą kwalifikację do nowej rangi,
  Partnerzy muszą zakwalifikować się do nowej rangi w okresie
  kwalifikacji obejmującym maj, czerwiec i lipiec 2021 r.
 • Partnerzy muszą osiągnąć rangę Builder Elite lub wyższą.
 • Partnerzy mogą uzyskać tę premię tylko jeden raz dla każdej
  nowej rangi.
 • Partnerzy, którzy osiągną rangę Builder Elite, otrzymają
  jednorazową premię w wysokości 40 €.
 • Partnerzy, którzy osiągną rangę Diamond, otrzymają
  jednorazową premię w wysokości 80 €.
 • Partnerzy, którzy osiągną rangę Diamond Elite, otrzymają
  jednorazową premię w wysokości 200 €.
 • Partnerzy, którzy osiągną rangę Presidential, otrzymają
  jednorazową premię w wysokości 400 €.
 • Partnerzy, którzy osiągną rangę Bronze, otrzymają
  jednorazową premię w wysokości 800 €.
 • Partnerzy, którzy osiągną rangę Bronze Elite, otrzymają
  jednorazową premię w wysokości 1600 €.
 • Partnerzy, którzy osiągną rangę Silver, otrzymają jednorazową
  premię w wysokości 4000 €.
 • Partnerzy, którzy osiągną rangę Silver Elite, otrzymają
  jednorazową premię w wysokości 8000 €.
 • Partnerzy, którzy osiągną rangę Gold, otrzymają jednorazową
  premię w wysokości 12.000 €.
 • Partnerzy, którzy osiągną rangę Gold Elite, otrzymają
  jednorazową premię w wysokości 20.000 €.
 • Partnerzy, którzy osiągną rangę Platinum, otrzymają
  jednorazową premię w wysokości 40.000 €.
 • Partnerzy, którzy osiągną rangę Platinum Elite, otrzymają
  jednorazową premię w wysokości 80.000 €.
 • Partnerzy muszą mieć nieposzlakowaną opinię w 4Life i
  postępować zgodnie z procedurami i polityką firmy.
 • Firma 4Life zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszystkich
  zdobywców premii, którzy wydają się spełniać wymogi
  związane z kwalifikację do premii, i tym samym zastrzega
  sobie prawo do anulowania uzyskanego dochodu w przypadku
  wykrycia manipulacji w programie. Za manipulację w
  programie uznaje się między innymi: podejrzane transfery
  LP, wyjątkowo duże zakupy, podstawione (tj. fikcyjne) osoby
  zarejestrowane itp.
 • Partnerzy, w przypadku których zostanie stwierdzona
  manipulacja w programie, stracą premię nagradzającą
  kwalifikację do nowej rangi i mogą zostać objęci dodatkowym
  postępowaniem dyscyplinarnym.
 • Firma 4Life zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji
  oraz anulowania tej premii bez uprzedniego powiadomienia.
 • Premia jest dostępna tylko na rynkach uczestniczących w
  programie.

* Aby zdobyć premię nagradzającą kwalifikację do nowej rangi, Partnerzy muszą zakwalifikować się do nowej rangi w okresie kwalifikacji obejmującym maj, czerwiec i lipiec.