PROGRAM MOTYWACYJNY POMAGAJĄCY ROZWIJAĆ DZIAŁALNOŚĆ

ZYSKAJ DO

450€

Osoby nowo zakwalifikowane do rangi

DIAMOND

4life recognition diamond rank pin
Zakwalifikuj się jako nowy Diamond, a otrzymasz 100 EUR.
Ponownie zakwalifikuj się jako Diamond jeden raz, a otrzymasz 100 EUR.
Ponownie zakwalifikuj się jako Diamond dwa razy, a otrzymasz 250 EUR.

ZYSKAJ DO

650€

Osoby nowo zakwalifikowane do rangi

PRESIDENCIAL DIAMOND

Zakwalifikuj się jako nowy Presidential Diamond, a otrzymasz 150 EUR.
Ponownie zakwalifikuj się jako Presidential Diamond jeden raz, a otrzymasz 200 EUR.
Ponownie zakwalifikuj się jako Presidential Diamond dwa razy, a otrzymasz 300 EUR.

OKRES KWALIFIKACYJNY

OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2021 ROKU

Wymagania

Aby uzyskać korzyści w ramach programu motywacyjnego Go Next Level, należy spełnić następujące wymagania:

  1. Aby zdobyć pierwszą nagrodę, należy uzyskać status Diamond lub Presidential Diamond po raz pierwszy we wskazanym okresie.
  2. Aby zdobyć drugą nagrodę, należy uzyskać status Diamond lub Presidential Diamond po raz pierwszy we wskazanym okresie, a następnie uzyskać ten sam status po raz drugi. Jeśli pierwsza kwalifikacja nastąpi w marcu, kolejna musi mieć miejsce w następnym miesiącu.
  3. Aby zdobyć trzecią nagrodę, należy zakwalifikować się do tej samej rangi trzy razy z rzędu.

Warunki

  1. W ramach tego programu motywacyjnego nagradzane są wyłącznie osoby nowo zakwalifikowane do rangi Diamond lub Presidential Diamond.
  2. Osoby nowo zakwalifikowane do rangi Diamond lub Presidential Diamond to osoby, które uzyskają ten status po raz pierwszy w okresie kwalifikacji* (od 1 stycznia do 31 marca 2021 r.).
  3. Warunkiem uczestnictwa jest uprzednie przesłanie 4Life kompletnej dokumentacji rejestracyjnej dystrybutora. W innym wypadku kwalifikacja nie będzie skuteczna, a uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania nagród w ramach programu motywacyjnego.
  4. 4Life zastrzega sobie prawo do anulowania nagrody w przypadku niespełnienia kryteriów wskazanych w dokumencie Polityka i procedury.

*W programie motywacyjnym mogą uczestniczyć osoby, które zakwalifikowały się do rangi Diamond lub Presidencial Diamond po raz pierwszy w grudniu 2020.

Zapoznaj się z ulotką