NOWA ZACHĘTA , ABY ROZWIJAĆ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ

ZYSKAJ DO

350 €

NOWY

DIAMONDS

4life recognition diamond rank pin
Zakwalifikuj się jako nowy Diamond*, a otrzymasz 150 EUR.
Jeśli zakwalifikujesz się po raz drugiw tym samym okresie kwalifikacyjnym, otrzymasz dodatkowe 200 EUR.

ZYSKAJ DO

600 €

NOWY

PRESIDENCIAL DIAMONDS

Zakwalifikuj się jako nowy Presidential Diamond*, a otrzymasz 250 EUR.
Jeśli zakwalifikujesz się po raz drugi w tym samym okresie kwalifikacyjnym, otrzymasz dodatkowe 350 EUR.

OKRES KWALIFIKACYJNY POMIĘDZY
MARCEM A MAJEM 2020 R.

* Musisz być zarejestrowanym uczestnikiem programu Loyalty Program przez cały okres kwalifikacyjny (dotyczy wszystkich rynków europejskich oprócz Włoch).

Wymagania

Aby uzyskać korzyści w ramach programu motywacyjnego Go Next Level, należy spełnić następujące wymagania:

  1. Aby zdobyć pierwszą nagrodę, należy uzyskać status Diamond lub Presidential Diamond po raz pierwszy we wskazanym okresie.
  2. Aby zdobyć drugą nagrodę, należy uzyskać status Diamond lub Presidential Diamond po raz pierwszy we wskazanym okresie, a następnie uzyskać ten sam status drugi raz w tym samym okresie. Nie ma konieczności zakwalifikowania się w kolejno następujących po sobie miesiącach.
  3. W okresie obowiązywania programu motywacyjnego Twój Plan Lojalnościowy musi być aktywny (z wyjątkiem rynku włoskiego).

Warunki

  1. W ramach tego programu motywacyjnego nagradzane są wyłącznie osoby ze statusem New Diamond lub New Presidential Diamond.
  2. Osoby ze statusem New Diamond lub New Presidential Diamond to osoby, które uzyskają ten status po raz pierwszy w okresie kwalifikacji (od 1 marca do 31 maja 2020 r.).
  3. Warunkiem uczestnictwa jest uprzednie przesłanie 4Life kompletnej dokumentacji rejestracyjnej dystrybutora. W innym wypadku kwalifikacja nie będzie skuteczna, a uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania nagród w ramach programu motywacyjnego.
  4. 4Life zastrzega sobie prawo do anulowania nagrody w przypadku niespełnienia kryteriów wskazanych w dokumencie Polityka i procedury.