PROGRAM MOTYWACYJNY DLA NOWYCH LIDERÓW

NOWI PARTNERZY BRONZE

Okres kwalifikacji od 1 lutego do 31 grudnia 2021 r.

Wymagania

Aby uzyskać wyróżnienie w ramach programu motywacyjnego Go Next Level Master, należy spełnić następujące wymagania:

  1. Zakwalifikować się jako nowy Bronze 1 raz w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2021 roku.

Warunki

1. W ramach tego programu motywacyjnego nagradzane są wyłącznie osoby nowo zakwalifikowane do rangi Bronze prowadzące działalność w Europie.

2. Osoby nowo zakwalifikowane do rangi Bronze to osoby, które uzyskają ten status po raz pierwszy w okresie kwalifikacji (od 1 lutego do 31 grudnia 2021 r).

3. 4Life zastrzega sobie prawo do anulowania kwalifikacji do nowej rangi w przypadku niespełnienia kryteriów wskazanych w dokumencie Polityka i procedury.

Wszystkie osoby nowo zakwalifikowane do rangi Bronze otrzymają:

Wyróżnienie w magazynie Summit

Wersja cyfrowa oraz 50 nieodpłatnych egzemplarzy wersji drukowanej

Film wyróżniający za osiągnięcie 

• Wyróżnienie w postaci rozmowy telefonicznej z europejską kadrą kierowniczą
• Wyróżnienie w postaci wywiadu filmowego na temat osiągniętego sukcesu

Warunki dla istniejących partnerów Bronze

1. W ramach tego programu motywacyjnego nagradzane są osoby posiadające już status Bronze, które rekwalifikują się co najmniej 3 razy w okresie kwalifikacji (od 1 lutego do 31 grudnia 2021 r.) i zwiększą o 15% liczbę punktów na trzech pierwszych poziomach w okresie rekwalifikacji w stosunku do tych samych miesięcy poprzedniego roku.

2. W ramach tego programu motywacyjnego nagradzane są osoby posiadające już status Bronze, które rekwalifikują się co najmniej 3 razy w okresie kwalifikacji* (od 1 lutego do 31 grudnia 2021 r.) i zwiększą o 15% liczbę punktów na trzech pierwszych poziomach w okresie rekwalifikacji w stosunku do tych samych miesięcy poprzedniego roku.

3. Wszyscy rekwalifikowani partnerzy Bronze, którzy spełnią wszystkie wymagania, otrzymają:

• Film motywacyjny Storytelling

• Spersonalizowane pióro Montblanc

4. 4Life zastrzega sobie prawo do anulowania kwalifikacji do nowej rangi w przypadku niespełnienia kryteriów wskazanych w dokumencie Polityka i procedury.

NOWI PARTNERZY GOLD I PLATINUM

Okres kwalifikacji od 1 lutego do 31 grudnia 2021 r.

Wymagania

Aby uzyskać wyróżnienie w ramach programu motywacyjnego Go Next Level Master, należy spełnić następujące wymagania:

  1. Musisz zakwalifikować się jako nowy Gold lub Platinum jeden raz w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2021 roku.

Warunki

1. W ramach tego programu motywacyjnego nagradzane są wyłącznie osoby nowo zakwalifikowane do rangi Gold i Platinum w Europie.

2. Osoby nowo zakwalifikowane do rangi Gold i Platinum to osoby, które uzyskają ten status po raz pierwszy w okresie kwalifikacji (od 1 lutego do 31 grudnia 2021 r).

3. 4Life zastrzega sobie prawo do anulowania kwalifikacji do nowej rangi w przypadku niespełnienia kryteriów wskazanych w dokumencie Polityka i procedury.

Wszystkie osoby nowo zakwalifikowane do rangi Gold i Platinum otrzymają:

Spersonalizowany
upominek

Pióro Montblanc

Wyróżnienie w magazynie Summit

Wersja cyfrowa oraz 50 nieodpłatnych egzemplarzy wersji drukowanej

Film wyróżniający za osiągnięcie

• Wyróżnienie w postaci rozmowy telefonicznej z europejską kadrą kierowniczą
• Wyróżnienie w postaci wywiadu filmowego na temat osiągniętego sukcesu