PROGRAM MOTYWACYJNY DLA LIDERÓW

NOWI DYSTRYBUTORZY INTERNATIONAL DIAMOND

Okres kwalifikacji od 1 lutego do 31 grudnia 2021 r.

Wymagania

Aby uzyskać wyróżnienie w ramach programu motywacyjnego Go Next Level Master, należy spełnić następujące wymagania:

  1. Zakwalifikować się jako nowy International Diamond 1 raz w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2021 roku.

Warunki

1. W ramach tego programu motywacyjnego nagradzane są wyłącznie osoby nowo zakwalifikowane do rangi International Diamond prowadzące działalność w Europie.

2. Osoby nowo zakwalifikowane do rangi International Diamond to osoby, które uzyskają ten status po raz pierwszy w okresie kwalifikacji (od 1 lutego do 31 grudnia 2021 r).

3. 4Life zastrzega sobie prawo do anulowania kwalifikacji do nowej rangi w przypadku niespełnienia kryteriów wskazanych w dokumencie Polityka i procedury.

Wszystkie osoby nowo zakwalifikowane do rangi International Diamond otrzymają:

Wyróżnienie w magazynie Summit

Wersja cyfrowa oraz 50 nieodpłatnych egzemplarzy wersji drukowanej

Film wyróżniający za osiągnięcie 

• Wyróżnienie w postaci rozmowy telefonicznej z europejską kadrą kierowniczą
• Wyróżnienie w postaci wywiadu filmowego na temat osiągniętego sukcesu

Warunki dla istniejących dystrybutorów International Diamond

1. W ramach tego programu motywacyjnego nagradzane są osoby posiadające już status International Diamond, które rekwalifikują się co najmniej 3 razy w okresie kwalifikacji (od 1 lutego do 31 grudnia 2021 r.) i zwiększą o 15% liczbę punktów na trzech pierwszych poziomach w okresie rekwalifikacji w stosunku do tych samych miesięcy poprzedniego roku.

2. W ramach tego programu motywacyjnego nagradzane są osoby posiadające już status International Diamond, które rekwalifikują się co najmniej 3 razy w okresie kwalifikacji* (od 1 lutego do 31 grudnia 2021 r.) i zwiększą o 15% liczbę punktów na trzech pierwszych poziomach w okresie rekwalifikacji w stosunku do tych samych miesięcy poprzedniego roku.

3. Wszyscy rekwalifikowani dystrybutorzy International, którzy spełnią wszystkie wymagania, otrzymają:

• Film motywacyjny Storytelling

• Spersonalizowane pióro Montblanc

4. 4Life zastrzega sobie prawo do anulowania kwalifikacji do nowej rangi w przypadku niespełnienia kryteriów wskazanych w dokumencie Polityka i procedury.

NOWI DYSTRYBUTORZY GOLD INTERNATIONAL DIAMOND
NOWI DYSTRYBUTORZY PLATINIUM INTERNATIONAL DIAMOND

Okres kwalifikacji od 1 lutego do 31 grudnia 2021 r.

Wymagania

Aby uzyskać wyróżnienie w ramach programu motywacyjnego Go Next Level Master, należy spełnić następujące wymagania:

  1. Musisz zakwalifikować się jako nowy Gold International Diamond lub nowy Platinum International Diamond jeden raz w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2021 roku.

Warunki

1. W ramach tego programu motywacyjnego nagradzane są wyłącznie osoby nowo zakwalifikowane do rangi Gold International Diamond lub Platinum International Diamond w Europie.

Osoby nowo zakwalifikowane do rangi Gold International Diamond lub Platinum International Diamond to osoby, które uzyskają ten status po raz pierwszy w okresie kwalifikacji (od 1 lutego do 31 grudnia 2021 r).

3. 4Life zastrzega sobie prawo do anulowania kwalifikacji do nowej rangi w przypadku niespełnienia kryteriów wskazanych w dokumencie Polityka i procedury.

Wszystkie osoby nowo zakwalifikowane do rangi Gold International Diamond lub Platinum International Diamond otrzymają:

Spersonalizowany
upominek

Pióro Montblanc

Wyróżnienie w magazynie Summit

Wersja cyfrowa oraz 50 nieodpłatnych egzemplarzy wersji drukowanej

Film wyróżniający za osiągnięcie

• Wyróżnienie w postaci rozmowy telefonicznej z europejską kadrą kierowniczą
• Wyróżnienie w postaci wywiadu filmowego na temat osiągniętego sukcesu