2021 M. GEGUŽĖS 27–30 D.

Pasiruoškite atrasti nuostabius paplūdimius ir kraštovaizdžius.
Mėgaukitės įdomia veikla, kurią suorganizavome jums, ir su kompanionu ar kompanione 4 dienas bei 3 naktis ilsėkitės išskirtiniame viešbutyje.

Taip pat žvilgtelėkite į kai kuriuos geriausius mūsų 2019 m. liepos mėn. kelionės momentus.

VIETA

MALJORKA

REIKALAVIMUS ATITIKUSIŲ PLATINTOJŲ

95

TRUKMĖ

4 DIENOS IR 3 NAKTYS

MASTER BUILDER TRIP

Terms & Conditions

 1. Kelionės trukmė yra 4 dienos ir 3 naktys.
 2. Naujais atitinkamo rango platintojais laikomi platintojai, kurie per kvalifikacijos laikotarpį (2019 m. rugsėjis – 2020 m. balandis) šį rangą pasiekė pirmąsyk.
 3. Nauji Builder Bonus 1 lygio laimėtojai (40 EUR) turi būti sugeneruoti per pirmuosius tris jūsų lygius, tai turi būti padaryta per kvalifikacinį laikotarpį.
 4. 5 kartų reitingo kriterijai 2 lygio „Builder Bonus“ (160 EUR) taikomi rangams „Builder“ ir „Diamond“ (taikoma tik naujiems 2 lygio laimėtojams, nuo 2019 m. rugsėjo – žr. 5 taisyklę).
 5. Jei jau yra 2 lygio „Builder Bonus“ (160 EUR), per kvalifikacinį laikotarpį bent vieną kartą turi būti pasiektas 3 lygis (640 EUR). „International Diamond“ ir „Gold International Diamond“ dvigubos „Builder Bonus“ akcijos kvalifikacinių reikalavimų neatitinka laimėję 3 lygį.
 6. Reikalavimai, kuriuos turi atitikti nauji „Builder Bonus“ laimėtojai, netaikomi „International“ ir aukštesniems rangams.
 7. Pakartotinės kvalifikacijos nebūtinos iš eilės einančiais mėnesiais.
 8. Skatinamoji kelionė suteikiama ID turėtojui ir jo kompanionui.
 9. Prizas negali būti keičiamas, perduodamas ar išmainytas į pinigus.
 10. Gauti šią paskatą gali tik platintojai, turintys europietišką ID.
 11. Kelionės dalyviai per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie prizo suteikimą privalo patvirtinti dalyvavimą ir užpildyti formą (savo bei kartu vykstančio asmens) bei pateikti tapatybės kortelės kopiją. Jei per 10 dienų dalyvavimas nepatvirtinamas, teisė į kelionę prarandama.
 12. Builder Bonus laimėtojai privalo būti pateikę ir gavę užsakymą pagal Loyalty Program (jei užsakymai pagal Loyalty Program grąžinami, jie į teisės gauti Builder Bonus rodiklius neįskaičiuojami).
 13. Į dienotvarkę įeina pusryčiai, tam tikromis dienomis – pietūs ir vakarienės, rengiami per dienos užsiėmimus. Už kitus valgius ir papildomas išlaidas, tokias kaip viešbučio minibaras arba papildomos viešbučio paslaugos, atsako pats kambaryje apsistojęs asmuo.
 14. Laimėtojai privalo vadovautis geriausiais etikos ir verslo praktikos principais, kaip tai apibrėžia atitinkamoje rinkoje galiojančios taisyklės bei taikomos procedūros.
 15. Kadangi kelionė Master Builder Trip yra laikoma suteikiama pinigine nauda, gausite mokestinę sąskaitą faktūrą.
 16. Jei platintojas kelionę atšaukia, o bilietai jau buvo išduoti, papildomas išlaidas, susijusias su tokiu atšaukimu, privalo padengti platintojas, nebent atšaukta būtų dėl pagrįstos ir rimtos priežasties.