LOYALTY PROGRAM
SĄLYGOS

Užsakymas pagal Loyalty Program – tai automatinio siuntimo užsakymas, kuriam taikomos tokios sąlygos.

 1. Kreditais, kuriuos galėsite iškeisti į produktus, atgaukite 15 % visų užsakymų pagal Loyalty Program vertės.
 2. Užsiregistruoti į Loyalty Program galite internetu arba paskambinę į platintojų aptarnavimo liniją.
 3. Užsakymas pagal Loyalty Program – tai sistemos automatiškai pateiktas užsakymas, kuriam taikomos toliau nurodytos sąlygos.
 4. Produktų kreditai gaunami tik tada, kai platintojai pagal Loyalty Program kiekvieną mėnesį užsako ne mažiau 50 LP.
 5. Tam, kad gautų nemokamą mėnesio produktą, platintojai kiekvieną mėnesį pagal Loyalty Program privalo užsakyti bent jau po 125 LP. Šis produktas išsiunčiamas arba pristatomas su kito mėnesio užsakymu pagal Loyalty Program. Pavyzdžiui, jei sausį pagal Loyalty Program užsakėte ne mažiau kaip 125 LP, su vasario užsakymu pagal Loyalty Program gausite ir nemokamą produktą.
 6. Užsakymus Loyalty Programgalima keisti:
  Internetu – likus ne mažiau kaip dienai iki kasmėnesinio užsakymo pagal Loyalty Program sugeneravimo.
  • Telefonu – platintojų aptarnavimo tarnybos darbo valandomis, likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki pateikiant užsakymą pagal Loyalty Program
 7. Užsiregistravę į Loyalty Program platintojai gali pasirinkti jiems parankiausią dieną – nuo mėnesio 1 iki 18 dienos.
 8. Kadangi užsakymus pagal Loyalty Program sistema generuoja automatiškai, mokėti už juos galima tik VISA arba „MasterCard“ kortele.
 9. Jei už užsakymus pagal Loyalty Program, mokėjimo nepavyksta paimti jų sugeneravimo dieną (tik tuo atveju, kai užfiksuojama mokėjimo klaida arba nepakanka lėšų), bandymas paimti lėšas kartojamas nuo kiekvieno mėnesio 26 iki 28 dienos.
 10. Produktų kreditai už užsakymus pagal Loyalty Program suteikiami tik tada, kai mokėjimas patvirtinamas. Jei užsakymas pagal Loyalty Program grąžinamas, produktų kreditai prarandami.
 11. Jei per 12 mėnesių laikotarpį užsakymas pagal Loyalty Program nepatvirtinamas arba grąžinamas daugiau nei vieną kartą (skaičiuojant nuo pirmojo įvykio), visus surinktus kreditus platintojas praranda.
 12. Jei platintojas jokių užsakymų nepateikia du mėnesius iš eilės, jis praranda sukauptus produktų kreditus ir į „Loyalty Program“ turi registruotis iš naujo. Tai reiškia, kad po pakartotinės registracijos: 1) reikės laukti dar vieną mėnesį (po dviejų mėnesių iš eilės, kai užsakymų pagal „Loyalty Program“ jie neteikė), ir 2) negalima pasirinkti mėnesio 19 ir 20 d. kaip užsakymo pristatymo dienų.
 13. Jei platintojas savo dalyvavimą Loyalty Program atšaukia, jis praranda surinktus produktų kreditus ir į Loyalty Program turi registruotis iš naujo. Iš naujo registruotis tokiam platintojui leidžiama tik tada, kai nuo paskutinio užsakymo pagal Loyalty Program praeina 90 dienų.
 14. Per vieną mėnesį galima gauti ne daugiau kaip 75 LP vertės produktų kreditų. Išimtis: naujas platintojas arba klientas 100 produktų kreditų uždirba tada, kai per pirmąjį mėnesį pateikia 400 LP arba didesnį produktų užsakymą.
 15. Esami platintojai ir klientai pradėti naudoti produktų kreditus gali tada, kai po pirmojo užsakymo pagal Loyalty Program patvirtinimo praeina 60 dienų.
 16. Nauji platintojai ir klientai, užsiregistravę į Loyalty Program, pradėti naudoti produktų kreditus gali tada, kai po pirmojo „4Life“ užsakymo pateikimo praeina 60 dienų.
 17. Nauji platintojai ir klientai produktų kreditų gauna iš visų užsakymų, kuriuos pateikia per pirmąjį produktų pirkimo mėnesį (taikomi atitinkami apribojimai), jei tik šie naujieji platintojai arba klientai į Loyalty Program yra užsiregistravę iki paskesnio mėnesio pabaigos. Kai šis pirmasis pirkimo mėnuo baigiasi, produktų kreditai suteikiami tik už užsakymus pagal Loyalty Program.
 18. Produktų kreditų negalima iškeisti į grynuosius pinigus arba perduoti kitiems asmenims.
 19. Produktų kreditus galima iškeisti tik į atskirus produktus, už juos negalima gauti akcinių prekių arba produktų paketų.
 20. Jei norite panaudoti produktų kreditus, skambinkite į savo rinkos platintojų aptarnavimo liniją arba prisijunkite prie savo paskyros „4Life“ svetainėje. Tai turite padaryti likus bent 24 valandoms iki užsakymo patvirtinimo.
 21. Produktų kreditus reikia panaudoti per 12 mėnesių nuo jų gavimo.
 22. Panaudojus surinktus kreditus įsigyti produktai išsiunčiami arba pristatomi tik su paskesniu užsakymu pagal Loyalty Program.
 23. Už produktų kreditus gautų produktų negalima grąžinti arba pakeisti į kitus produktus.
 24. Kiekvienam užsakymui, kuriam panaudojami produktų kreditai, taikoma 4 € (ir atitinkamos mokesčių sumos) rinkliava.
 25. Kai panaudojant produktų kreditus perkami tam tikri „4Life“ produktai, gali būti taikoma priemoka (žr. lentelę)*.
 26. Panaudojimo rinkliavoms, priemokoms, užsakymams, kuriems panaudojami produktų kreditai, ir mėnesio nemokamam produktui gali būti skaičiuojami mokesčiai.
 27. Produktai, gauti panaudojus produktų kreditus, neįskaičiuojami į LP sumą ir nepridedami prie sumos, naudojamos rangams apskaičiuoti.
 28. Jei dalyvavimą Loyalty Program norite atšaukti, skambinkite į savo rinkos platintojų aptarnavimo liniją.
 29. Produktų kreditus iškeisti į naujus produktus leidžiama tik tada, kai nuo naujų produktų pristatymo praeina ne mažiau kaip 6 mėnesiai.
 30. Paketo 4Life Fortify™ į  Loyalty Program įtraukti negalima.
 31. Dėl ribotų veiklos pajėgumų tam tikromis dienomis užsakymų pagal Loyalty Program išsiuntimas gali vėluoti.